בית מדרש הסולם בר"ג

שאלה

לרב שלום

ברמת גן נפתח בית מדרש הנקרא הסולם ברשות הרב אדם סיני (מעל סופר כדורי) בז'בוטינסקי האם ניתן להתפלל שם יש להם אתר

/http://www.hasulam.co.il

 

הלכות היומיות מופיע הלכותיו של הרב תודה רבה

 

 

 

תשובה

לאחרונה מופיעים אנשים שונים המציגים את עצמם כתלמידי הרב אשלג כביכול ומלמדים קבלה בדרך לא מקובלת. איני יודע מה טיבו של ביהמ"ד שציינת. כדאי להתעניין בבית מדרשו המקורי של הרב אשלג

הרב יעקב אריאל |