מעשר על פטרוזיליה

שאלה

א.האם מפרישים תרומות ומעשרות על פטרוזיליה וכדו’ עם ברכה?
ב. האם יש הבדל לעניין הפרשת תרומות ומעשרות אם הפטרוזיליה גדלה ע"ג מצע מנותק?

תשובה

א. אם מגדלים לצורך אכילה במקום שמור, יש להפריש בברכה.
ב. במצע מנותק מפרישים אולם בדרך כלל זה בבית ואז אין מברכים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |