תוספת שביעית

שאלה

עד אימתי יש את תוספת שביעית, כלומר ממתי אני יכול להתחיל ולזרוע בקרקע, האם אפשר לעשות זאת מיד מא’ תשרי התשס"ט או לא, ואם כך, אז מתי הזמן המדויק שבו מותר להתחיל לזרוע ירקות בקרקע?           

תשובה

אפשר להתחיל לזרוע מג' תשרי (צום גדליה) תשס"ט. צריך רק להקפיד שהזרעים יוצרו כהלכה, מצע מנותק או היתר מכירה, אין להכין בורות קודם לכן.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |