שמיטת כספים

שאלה

יש הצעה שכל אחד ילוה לקרן מסוימת כספים ובמקום לגבות ממנה ישמטו בסוף השביעית ובכך יקיימו מצות שמיטת כספים. האם מצות שמיטת כספים היא מצוה חיובית שצריך להתאמץ לקיימה, כיון שהקרן משמשת לצדקה האם לא עדיף לתת ישירות לצדקה?

תשובה

אכן זהו רעיון יפה. מצוה גדולה להלוות לנזקק כסף.זהו מכובד ועיל
יותר מאשר צדקה סתם יש בה השפלה ואינה משקמת את העני
הבן איש חי המליץ מאוד להלוות לנזקק אחרי כתיבת הפרוזבול כדי
שלא להיפטר ממצות השמיטה

 

הרב יעקב אריאל |