חובות וריבית

שאלה

שלום

1.האם חוב ולא הלוואה יכולים לצבור ריבית אם המלווה איחר בזמן (לא בשמיטה)?
2.האם בלוואה בכתב מותר החזר בריבית?
3.האם מותר להלוות כספים בזמן שנת השמיטה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

3. מותר להלוות כספים בשביעית.
2. אסור להחזיר ריבית בכל מקרה, כולל אם כתוב.
1. לא. אין לקחת ריבית, אלא אם עשו היתר עיסקא.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו