זכר למצוות שמיטת כספים

שאלה

שו"ב, 

 

ההצעה שלך יכולה להיות טובה מן הבחינה הפורמלית, אך נלענ"ד בענייני צדקה ועזרה לעניים לא כדאי להיות פורמליסטים אלא פשוט לקיים את מצוות שמיטת כספים ובכך לעזור למי שזקוק לכך. אין חובה שהסכום יהיה גבוה ובדרך כלל אנשים יכולים לעמוד בהוצאה. המגמה היא להתחבר אל המצווה ולהיות קשור אליה ולא להיות כדורות האחרונים שמכניסים את פירותיהם דרך החלון כדי להיפטר ממצוות תרומות ומעשרות.

 

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

תשובה

שלום וברכה,

לגבי המאמר העוסק בשמיטת כספים בזמן הזה ורואה בעין טובה לבצע זכר למצוות שמיטת כספים(וכפי שמביא בשם הבן איש חי).

אפשר להוסיף שניתן לבצע השמטת כספים ללא חיסרון כיס באמצעות 3 אנשים או יותר אשר כל אחד מלווה לחברו את אותו סכום : א' מלווה 20 ש ח לב' אשר מלווה לג' 20 ש ח וג' מלווה לא' באופן מעגלי כזה כל אחד מלווה לחברו ומקבל בהלוואה את אותו הסכום ובכך ניתן לקיים השמטת כספים ללא חיסרון כיסאמנם חלק מהמצווה זה הנכונות לוותר על הכסף אך השיטה הזו יכולה להסיר מחסומים מאנשים רבים אשר נפשם חשקה לקיים המצווה

חכם לב יקח מצוות

הרב יואל פרידמן | תמוז תשע"ד