דרך פשוטה לפטור עצמו מצורך בפרוזבול

שאלה

למדתי שמלווה יכול פשוט לומר (אולי בפני שני עדים?) שהוא דוחה לאחר ראש השנה את זמן פרעון חובות הלווים כנגדו.
לכאורה, בזה פטר עצמו מהצורך בפרוזבול.
האם ניתן להיעזר בזה הלכה למעשה?

תשובה

זה נכון שכל חוב שיגבה רק לאחר ראש השנה לא חלה עליו שמיטת כספים. זה נכון באופן ספציפי אבל אי אפשר לעשות זאת כתקנה.

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו