שכחו לבער שמן

שאלה

מה אני עם ,בקבוק שמן זית ביתי של שמיטה שלא הופקר??

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


בשעת הדחק אפשר לעשות את הביעור כעת. (להפקיר בפני ג) אלא א"כ הייתה פשיעה ולא עשו ביעור. 


שבוע טוב

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ד אב תשע"ו 0:05