שיעור מזון ג' סעודות בביעור פירות שביעית

שאלה

לגבי ביעור פירות שביעית - נאמר, שאם יש לאדם עד מזון 3 סעודות לכל אחד מבני ביתו, אינו חייב בביעור, מעבר לכך הוא חייב.

רצוני לשאול, איך מחשבים למעשה את הכמות של מזון 3 סעודות - האם הכוונה של סעודה שאוכלים בסעודה רק את הפירות שהגיע זמן ביעורם? או שמדובר על פירות שנאכלים בתור קינוח של 3 סעודות?

האם בקנייה שבועית שבה אני קונה פירות וירקות עבור משפחתי, המונה 6 נפשות, הכמות מגיעה לשיעור החייב בביעור? אודה על תשובתכם!

תשובה

שלום וברכה

 

א. חובת ביעור פירות שביעית חלה על אדם שיש ברשותו פירות הקדושים בקדושת שביעית בכמות העולה על הדרוש לכל אחד מבני ביתו למזון של ג' סעודות

ב. לכן, מותר לאדם להניח בביתו בשעת הביעור כמות ג' סעודות של פירות שביעית ואינו צריך לבערם.

ג. יש הטוענים ששיעור כמות זו של ג' סעודות הוא שיעור כמות פירות של שבוע ימים. אך יש שאינם סוברים כך, אלא הכוונה לג' סעודות בדווקא (וכמובן, שאין צורך לאכול פירות אלו מיד בג' סעודות הראשונות, אלא מדובר על שיעור כמות שיוכל להותיר אצלו ואינו צריך לבערם). 

בברכה,

נתנאל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרב נתנאל אוירבך | כ"ט תשרי תשע"ו 10:36