קדושת שביעית בפירות הפקר

שאלה

האם יש קדושת שביעית בפירות הפקר, אשמח אם הרב יפנה אותי למקורות?

תשובה

יש קדושת שביעית בהפקר, עיין תוספתא פ"ז ה"ב, ועיין משיב דבר ח"ב סי' נו שסובר שאין קדו"ש בשל הפקר. ועיין בדברי הגרמ"צ נריה זצ"ל שחלק וסבר שיש.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי.

הרב יהודה הלוי עמיחי |