אגוזי פקאן מהשכן בקדושת שביעית

שאלה

האם מותר לאכלם? ואם לא אז מתי כן?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'
אפשר לאכול פקאנים הקדושים בקדושת שביעית, יש להקפיד שלא זורקים חלקי פרי לפח וגורמים לבזוי, אבל אכילה רגילה מותרת ורצויה. כמו כן אם לא נעשה היתר מכירה הפירות פטורים מתרו"מ.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |