שיווק במשתלה

שאלה

 

האם משתלה יכולה לשווק ירקות לחקלאים שלא עשו היתר מכירה?

תשובה

הנה למדנו במשנה (שביעית פ"ד מ"ג, פ"ה מ"ט) ברמב"ם (הל' שביעית פ"ח ה"א) שאסור למכור לחשוד צרכים חקלאים. ומכיוון שכאן אנו דנים על חשוד לזרוע בשביעית כבר כתב הרב קוק זצ"ל (שבת הארץ פ"ח ה"ו אות ה) שאסור למכור זרעוני גינה וכל דבר שהוא בפרוש לזריעה השנה אסור למכור בשביעית לחשוד.

על מנת שלא יהיו חשודים עלינו לבקש מהם שיעשו היתרי מכירה, על כן נראה שאם הנהלת המשתלה תוציא מכתב לכל החקלאים שיעשו היתר מכירה לקרקעותיהם על מנת שאפשר יהא למכור להם שתילים. לאחר הוצאת מכתב זה אפשר יהא לסמוך על כך שהחקלאים עשו היתר מכירה כנדרש. ולמכור להם שתילים על סמך היתר מכירה שעשו לאדמותיהם. אין צורך לבדוק האם הסחורה הועברה לחקלאים אחרים וכדו'. 

הרב יהודה הלוי עמיחי | מנחם אב-אלול תשס"ז