שו"ת שמיטה לגננים

שאלה

 

שאלה א': האם מותר לבצע גיזומים בגינות נוי בשנת השמיטה?

 

שאלה ב': כיצד לנהוג במקרים שקבלן גינון וכדו' דורשים מעובדיהם לבצע עבודות פיתוח גינה בשמיטה?

 

שאלה ג': האם מותר להדריך חובבי גינון העובדים להנאתם באופן רשמי בשטחים של העיריה?

 

שאלה ד': האם וכיצד מותר לטפל בדשא של מגרשי ספורט בשמיטה? 

 

שאלה ה': האם מותר לבצע עבודות-תשתית עירוניות בשמיטה?

 

תשובה

 

תשובה א': רוב הגיזומים בגן הנוי הם לא גיזומים שמטרתם צימוח כי אם לשמור על הקיים למרות שבחלק מהצמחים הגיזום מטרתו להצמיח אך ברוב הצמחים הגיזום מותר.

כאשר מטרת הגיזום היא תרפיה לחולים, ברור שאם זה פיקוח נפש הדבר מותר, היות שכמו שפיקוח נפש דוחה שבת, כך הוא דוחה שמיטה, אך ברור שלא מדובר במקרה של פיקוח-נפש.

ולכן: אם אפשר להסתפק בטיפול רגיל של גיזומים רגילים והשקייה ודישון, אכן זה לא בעייתי. אך כיוון שמדובר באנשים שהתרפיה שלהם היא לזרוע את השתיל ולראות איך הוא צומח, וכיצד הוא מתפתח, דבר שלא ניתן להשיג בטיפול בצמחייה קיימת. לפיכך נראה שהפתרון במקרים מעין אלו הוא לזרוע או לשתול בחממה במצע מנותק. 

 

תשובה ב': לעתים ניתן למצוא פיתרון אישי בכל מקרה לגופו, ולעתים אין פתרון וצריך לצאת לשנת שבתון,  אם אפשר או להימנע מעבודות פתוח אסורות ולהסתפק בעבודות מותרות. כגון: להסתפק בשנת השמיטה בתשתיות צנרת וכדו' ואת המלאכות האסורות לדחות לשנה השמינית (אחרי השמיטה).  

 

תשובה ג': אין אנו יכולים להכריח מי שלא רוצה, להמנע מלעבוד בשמיטה, אך גם אותך אין להכריח לעבוד בשמיטה. הרשויות צריכות להבין זאת כמו שביום כיפור אין חוק שלא ליסוע ביום כיפור, ובכל זאת רוב המדינה אינה נוסעת ביום כפור. כך ניתן להסדיר זאת גם את נושא השמיטה בלי חוק, אלא מתוך הבנה והתחשבות בכלל האוכלוסיה. 

 

תשובה ד': באופן כללי הטיפולים הרגילים כגון: כיסוח, דישון הכרחי, השקייה - מותרים, ואם הדבר מחייב טיפול באמצעות כיסוח יום יומי אז זה ה"אוקמי" שלו. הבעיה היחידה שצריך להמנע ממנה היא הזריעה וניתן בטיפול נכון להמנע ממנה. צריך להכניס לראש שאין זריעה ושתילה בשמיטה! גם בקק"ל השנה לא יהיו שתילות והרשויות צריכות להבין זאת. יתכן שהפתרון שרב העיר ידבר עם ראש העיר, ועל ידי כך ניתן לפתור את הבעיה הזאת. כפי שקרה ברמת גן שבערב שמיטה שהייתה שנת בחירות וראש העיר גייס את כל העובדים של העיריה על מנת להשלים את עבודות השתילה לפני השמיטה.

 

תשובה ה': קיימות עבודות תשתית המותרות כמו עבודות של טיפול במדרכות וכבישים. וקיימות הכנות של תשתית לגינה שאסורות. בחלק מהמקרים ניתן לדחות את העבודות לאחר השמיטה. שהרי בלאו הכי בהרבה מקרים שאדם קונה בית הוא לא מקבל אותו עם תשתיות מוכנות, אלא הוא ממתין מספר חודשים לאחר מכן עד שמסיימים את התשתיות. ניתן אם כן בשמיטה לדחות חלק מהעבודות של תשתיות גינון. נימוק נוסף שיכולות הרשויות להשתמש בו כסיבה לדחיית פרוייקטים האסורים בשביעית הוא העדר תקציב, ובעקבותיו לדחות הכנת תשתיות לאחר ר"ה.

 

סיכם: הרב אהוד אחיטוב

 

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א | שבט-אדר תשס"ז