קדושת שביעית

שאלה

בחצר ביתי יש קופסת עץ גדולה מאד (ללא תחתית) אליה אנו זורקים במשך כל השנים ``הרגילות`` את כל האשפה הביתית האורגנית. מדי פעם אנו מוסיפים אדמה ופסולת גינה (כגון דשא גזום) ובסופו של תהליך, כעבור מספר חודשים או שנה נוצר קומפוסט עשיר שבו אנחנו משתמשים כדשן לגינה.
שלוש שאלות בעניין זה:
א. האם מותר להשתמש באותה קופסה בשנת שמיטה בכדי להניח שאריות מזון עם קדושת שביעית כדי שיפסדו מעצמם או אולי בגלל שכבר יש במצבור זה פירות רקובים וכד` שהונחו בימים הקודמים ושמן הסתם יזרזו את הריקבון - יש בזה איסור?
ב. האם לאחר שכל הפירות הצבורים שם הרקיבו , מותר בשנה השמינית להשתמש בצבר זה כזבל אורגני מאחר שבטלה ממנו קדושת שביעית?
ג. האם מותר להוסיף לאותה קופסה שכבת אדמה מדי פעם בכדי לכסות על הפירות הרקובים , פעולה העוזרת להפטר מזבובים, דבורים וריחות רעים, או אולי מאחר ויש בהוספה זו הכנה של קומפוסט שישמש בעתיד לזיבול יש בזה איסור עבודת הכנה בשביעית? 

תשובה

מותר להניח בתוך בור קומפוסט את שאריות אוכל הקדושים בקדושת שביעית כשהם עטופים בשקית נייר, לאחר מכן אפשר גם להניח שכבת עפר על הבור. וכשהכול ירקיב אפשר גם להשתמש בו כזבל אורגני.
רוב השאלות הנ"ל בוררו במאמרי מתקן אשפה ביתי, התורה והארץ ח"ו עמ' 234. 

הרב יהודה הלוי עמיחי | תשרי-מרחשוון תשס"ח