קדושת שביעית

שאלה

מה עושים בשאריות האוכל במקומות גדולים כמו ישיבה או צבא? השאלה נוגעת גם לטבח וגם לאוכלים, היינו האם הטבח צריך לעשות שימוש גם בירקות שהם קצת פגועים או שהוא יכול לזרוק את כל הירק למרות שרק חלקו פגוע? מה עליו לעשות עם קליפות הראויות לאכילה שהוא קלף? מה לעשות עם הירקות שנשארו בצלחת? האם האחריות מוטלת על האוכל או על תורן המטבח? האם משהו כתב מאמר המפרט התייחסות לכל עבודות המטבח בשמיטה? 

תשובה

שאריות אוכל במקומות ציבוריים תמיד כדאי לנצל עד הסוף, אבל בפירות שביעית אין חיוב לאכול הכל, אלא שלא לבזות ולקלקל ולסחור וכדו', ועל כן אם אין רוצים יותר אפשר להכניס לשקית ולחכות מספר שעות עד שהשאריות יתקלקלו, ואז אפשר לתת לבע"ח (גן חיות וכדו') ואם אין אפשר להניח בפח בתוך עטיפה, כדי שלא יהא בזיון אוכלים. אותו המעשה הוא בקליפות מכניסים הכל לתוך שקית אטומה ומניחים אות בפח או מחכים מספר שעות ואח"כ נותנים אותה בפח. ירקות שנשארו בצלחת ואין רגילות לאכלם בגלל שהם כמות מועטת מאד, אפשר לזרוק לפח רגיל. עיין בספר קטיף שביעית. 

הרב יהודה הלוי עמיחי | תשרי-מרחשוון תשס"ח