לוף ארצישראלי

שאלה

בס"ד לכבוד הרב יהודה הלוי עמיחי השלום והברכה. עשב הלוף הארצישראלי הינו עשב בר רעיל. הבהמות אינם מלחכים אותו בשדה. ישנם יהודים מהעדה הכורדית, שקוטפים אותו, ובבישול איטי וארוך, הם יודעים להמתיק אותו ולהפכו לאכיל. שאלתי בהקשר לשמיטה. א. האם יש איסור ספיחין בלוף? ב. האם יש בו קדושת שביעית. בשולי הדברים אעיר, שחוקית צמח זה הינו פרח מוגן. יש לו פריחה יפיפייה קצרת מועד לקראת חודש האביב, אך המציאות היא שישנם יהודים רבים שקוטפים אותו למאכל. מה להורות להם בשנת השמיטה?! בנוסף, ידיד מירושלים, לקח צמח זה לפני כחמש עשרה שנה, לבדיקת הימצאות תולעים, והצמח נמצא נקי מתולעים. לביא שמעון שדי תרומות

תשובה

בס"דלכבוד הרה"ג שמעון לביא הי"ו שלום וברכת ד'א. אין ספיחים אלא בדבר שרוב בני אדם זורעים אותו, אבל בדבר שאין רוב בני אדם שזורעים אותו אין בו גזרת ספיחים (רמב"ם פ"ד ה"ג) ועל כן הלוף הזה שאין רוב בנ"א זורעים אותו לא נראה שיש בו גזרת ספיחים. ב. יש בו קדושת שביעית ככל דבר שגדל בשביעית. ג. יש להורות להם שאסור לקטוף את הפרח מכיוון שהוא מוגן ואין לקוטפו. אם מישהו יבוא וישאל יש לומר שהוא קדוש בקדושת שביעית. ד. לגבי חרקים אינני יודע (לא נבדק אצלנו). בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחימכון התורה והארץ    הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ט שבט תשע"ה 14:18