פירות שמיטה שנשארים על העץ

שאלה

יש לי עצי הדר בגינה. מנסיון העבר אנשים לא באים לקטוף למרות שהודעתי שהפירות הפקר. כך שכל הפירות נשארו על העץ שלי. האם אפשר להגיד ש’אני את שלי עשיתי’?

האם עלי לקטוף את הפירות ולהעמידם ברה"ר לכל דיכפין? האם מותר לי לקטוף ולהביא במתנה לחברים?

תשובה

אפשר לקטוף ולהניח מיד את הפירות במקום הפקר (בית כנסת, מועדון וכו') לכתוב מעליו פתק שכל אחד יכול לקחתו ולשמור בו קדושת שביעית, אולם אין לחלק לידידים מיוחדים שהרי זה סוג של בעלות שאדם מחלק את פירות שדהו, ובשביעית התורה רצתה לבטל כל סימן של בעלות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |