ספיחי שביעית

שאלה

רציתי לשאול בדיני ספיחי שביעית האם אסור או מותר לאכול ירקות שנלקטו בשביעית או לא ?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'


אם נזרע בשביעית באיסור ונלקט בשמינית הדבר אסור כספיח. 

אם נזרע בשישית והשתרש בששית לדעת הר"ש אין צורך לעקור אלא קדוש בקדושת שביעית, לדעת הרמב"ם אסור כספיח. העולם נוהג כדעת הר"ש שהירק נאכל בקדושת שביעית ואין בו איסור, וכך היה המנהג בירושלים. 


שבוע טוב וחודש מבורך

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ל' אב תשע"ח 22:21