לימונים בימים אלו ( אדר תשע"ו) האם חלה עליהם קדושת שביעית?

שאלה

האם חלה קדושת שביעית על לימונים שאני קוטף בימים אלה מהעץ שגדל בגינה שלי?

תשובה

בס"ד

כל הפירות שחנטו קודם א תשרי תשע"ו הרי הם קדושים בקדושת שביעית . הלימונים הגדולים והצהובים מסתבר מאוד שהם מחנטות קודם א תשרי תשע"ו ולכן הם קדושים בקדושת שביעית. מ"מ אם אתה מסופק בדבר, יש להפריש תרו"מ בלא ברכה וכן לאוכלם בקדושת שביעית.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ח אדר תשע"ו 16:13