לימון שלא ידוע אם הוא משנת שמיטה או משנה ראשונה

שאלה

איך מבחינים בפרי הלימון הגדל ברשותי ומעשרים אותו בתקופת השנה הזו , כאשר חלק הפקר מדין שמיטה וחלק חייב במעשרות

תשובה

שלום

אם אינך יודע אם הוא משנת השמיטה או משנה ראשונה , יש להפריש תרו"מ בלא ברכה ולשמור עליו קדושת שביעית.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ו ניסן תשע"ו 13:00