לימון ביעור וקדושת שביעית

שאלה

בס"ד שלום הרב, יש לי עץ לימונים בגינה שחלק מהלימונים בשלים מאוד (ככל הנראה חנטו בשמיטה) וחלק פחות בשלים. הבנתי על פי הלוחות שזמן קדושת שביעית עוד מעט פג ומתקרב זמן הביעור. א. האם כדאי / צריך לקטוף את הלימונים כדי שלא יהיה בלבול בין הלימונים שקדושים בקדושת שביעית לבין אלו שלא? (אם כן- האם לקטוף את כל הלימונים או רק את אלה הבשלים? ב. האם לצורך הביעור צריך לקטוף את הלימונים מהעץ או שמספיק להפקירם לפני שלושה אנשים כשהם עוד על העץ? אם זו לא טרחה ובמחילה, אשמח לתשובה מפורטת. תודה!

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


נראה שכל הלימונים בעץ כדאי לנהוג בהם קדושת שביעית וגם תרו"מ (בלא ברכה) לחומרא, מעכשיו עד ר"ח תמוז. לימונים ירוקים קטנים אפשר להפריש בברכה (הם כנראה ודאי שמינית). הביעור יהיה בתחילת תמוז ואז תבער רק את הלימונים שישארו עד אז תלושים. אם יש לימונים של שביעית על העץ אין חובת ביעור, זמן הביעור הוא משעה שכלה לחיה בשדה הכוונה שלא נשאר בשדה אבל נשאר בבית, אם נשאר בשדה לא חלה חובת ביעור, אלא שעד תחילת תמוז לא ישארו לימונים בעצים ואז יצטרכו לבער מהבית. הביעור נעשה על ידי הפקר בפני ג'. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ט' אייר תשע"ו 0:07