חובת ביעור שביעית על בקבוק מיץ ענבים

שאלה

שלום רב, שאלתי נוגעת לביעור שביעית של מיץ ענבים מאוצר בית דין. לפני כשנה, מספר ימים לפני פסח, הגיע לידי מיץ ענבים קדוש בקדושת שביעית מאוצר בית דין. אם אינני טועה, זמן ביעורו של המיץ היה בפסח בשנה שעברה (תשע"ו), מיד לאחר שקיבלתי את המיץ (כלומר המיץ היה ברשותי כשהגיע זמן הביעור). מסיבה כלשהי שאינני זוכר, לא קיימתי ביעור שביעית במיץ (אולי מפני שנודע לי שהמיץ הוא מאוצר בית דין רק לאחר זמן). לא השתשמתי במיץ, מפני שלא ידעתי כיצד לנהוג, וכעת המיץ עדיין ברשותי. שאלתי היא, כיצד לנהוג במיץ זה? אם עדיין ניתן לקיים בו ביעור שביעית ולשתות אותו אשמח להנחיות בעניין. בברכה, רועי אקסלרוד

תשובה

חובת ביעור פירות שביעית הינה רק אם יש לו כמות מרובה יותר ממזון שלוש סעודות, כפסק רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ז הלכה ג: "היו לו פירות מרובין מחלקן מזון שלש סעודות לכל אחד ואחד, וכ"ו "

ולכן הואיל ונותר לך בקבוק מיץ ענבים אחד שהינה בדר"כ שיעור פחות ממזון שלוש סעודות לכך ולבני משפחתך. לכן לא חלה כלל חובת ביעור על בקבוק זה. ומותר לשתותו בקדושת שביעית. 

רבני מכון התורה והארץ | כ"ח אדר תשע"ז 11:14