זמן ביעור שביעית באתרוג

שאלה

לא ביערתי את ליקר ואת ריבת האתרוגים שנעשו מאתרוגי שביעית בחודש שבט. מה עושים עכשיו?

תשובה

בס"ד


שלום

יש מספר דעות מתי זמן ביעור שביעית האתרוג יש שנקטו חודש שבט ויש שנקטו ניסן ויש שסברו הואיל ודר באילנו משנה לשנה איו לו ביעור.

אנו נוקטים כדעה שביעור האתרוג בניסן תשע"ז ולכןעדיין לא חלה חובת הביעור ואתה יכול לשתות ולאכול מן האתרוגים.

 מצורף לוח קדושת שביעית וביעור שביעית מאתר המכון לחץ כאןרבני מכון התורה והארץ | כ"ב אדר ב תשע"ו 17:28