האם תפוזים שקבלתי בפסח שנה שמינית שייכים לשמיטה, ומתי זמן ביעורם?

שאלה

יש לנו תפוזים שקבלנו מקרובי משפחה ואיני יודע אם הם קדושים בקדושת שביעית או לא. ואם כן מתי זמן ביעורם. ואם עבר זמן ביעורם מה לעשות איתם- אני יודע בוודאות שהם לא הפקירו אותם. תודה גדולה

תשובה

בס"ד


תפוזים הינם גידולי חורף שחנטו שנה שעברה (בשנת השמיטה) ויש בהם קדושת שביעית 

יש לאוכלם בקדושת שביעית (ואף אם לא הפקירו אותם הם מותרים באכילה) וזמן ביעור שביעית שלהם הוא בחודש תמוז תשע"ו.


רבני מכון התורה והארץ | כ"ג ניסן תשע"ו 8:48