האם צריך לבער יין מבציר אוצר בית דין ? מתי?

שאלה

האם צריך לבער יין מבציר אוצר בית דין ? מתי?

תשובה

שלום

מצורף קובץ הנחיות לביעור שביעית ביין לקראת פסח לחץ כאן 

רבני מכון התורה והארץ | י"א ניסן תשע"ו 15:39