ביעור שביעית באגוזים

שאלה

האם אני צריך לבער אגוזים שגדלו בשמיטה בעץ שבחצר הבית שלי? לכאורה לא, שכן האגוז מתקיים בבית הרבה זמן ולא כלה. ואם כו מה זמן הביעור?

תשובה

בס"ד

יש לבער את האגוזים כי הוא כלה לחיה בשדה (הם נושרים מן העץ ונאכלים ע"י בעלי חיים או נרקבים לאחר הגשמים). זמן ביעור באגוזי פקאן  בתחילת חודש אייר תשע"ו. 

רבני מכון התורה והארץ | כ"ג ניסן תשע"ו 9:09