קדושת שביעית בפירות בעבודה

שאלה

אנחנו מקבלים בעבודה מדי פעם פירות. לאחרונה הדתיים קיבלו הודעה שהפירות הם מאוצר בית-דין. האם ראוי לעורר את העובדים החילוניים לקדושת הפירות או שעדיף לומר "מוטב יהיו שוגגים" ?

תשובה

כדאי תמיד להוסיף קדושה והידורי מצוה, על כן אם החילונים ישמעו מה טוב, בדרך כלל אין כאן החמרות מיוחדות ולכן יתכן שיקבלו. אולם אם הדבר לא מתקבל אצלם, ואדרבא יביא לידי זלזול, הרי שבדבר דרבנן אין חיוב תוכחה, ועדיף יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |