פירות באמצע שנת תשס"ח

שאלה

כיצד ניתן לאכול פירות מאמצע השנה למי שמנוי לאוצר הארץ?

תשובה

הפירות הם קדושים בקדושת שביעית.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי.

הרב יהודה הלוי עמיחי |