"מחירי "אוצר הארץ

שאלה

לקראת שנת השמיטה יש פעילות מאד גדולה ובהסכמת הרבנים, להצטרף לאוצר הארץ. נאמר בהרצאה ששמענו ממכון התורה והארץ שהמחירים גבוהים יותר בעקבות הובלה והוצאות אחרות הכרוכות בהבאת הסחורה אל הצרכן. למה?

הרי כל הסחורה בין בשנת שמיטה לבין שנה רגילה עולה כסף להוביל לצרכן, אז למה בשנת שמיטה זה מאד מייקר את סחורת שמיטה בקדושת שביעית לעומת סחורה של היתר מכירה למשל. מה עוד שחלק מהסחורה נשמרת במחסנים - כמו עגבניות וגזר לפי דבריהם?

תשובה

ייקור ההוצאות בשמיטה הוא לא בגלל ההובלה אלא בגלל הפיקוח ההלכתי בשטח, ופעולות חקלאיות מיוחדות בגלל הוראות בתי הדין בשמיטה, וכן הפיקוח בחנויות מחשש תערובות וכדו', והקמת מערכי שווק מיוחדים. כל הפעולות הנ"ל עולות סכומים גבוהים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |