אוצר בית דין

שאלה

לכבוד הרב אריאל שלום

יש חנויות של אוצר הארץ שמוכרות פירות וירקות שביעית במשקל כמו פירות רגילים.
האם יש בזה צדדי היתר? הלא לכאורה יש הלכה מפורשת האוסרת לשקול פירות שביעית.

תודה רבה לך

תשובה

חזו"א התיר שקילה ומדידה בפירות אוצר בית דין, מאמר מפורט בנושא בעלון אמונת עתיך 106 שעתיד לצאת בימים הקרובים.

הרב יעקב אריאל |