אוצר בי"ד נוב

שאלה

כבוד הרב
האם אוצר בי"ד של חקלאי נוב עומד תחת השגחת הרב? אם כן מדוע הם מוכרים לפי יחידות ולא לפי משקל (כגון אוצר הארץ)? אודה למעלת כת"ר

 

תשובה

באוצר בית דין היה עדיף לא למכור כלל לא לפי יחידות ולא לפי
משקל אלא לחלק. עתה שאנו צריכים להחזיר את ההשקעה לחקלאים
כשלוחי בית דין אין עדיפות לכך או לכך.

הרב יעקב אריאל |