פירות ערלה

שאלה

האם יש דין בטל בששים - או ביותר - בפירות ערלה?

תשובה

ערלה מין במינו עולה באחד ומאתיים, בשאינו מינו באחד בששים, כל זה כשלא מהווה מעמיד, ובערלת ארץ ישראל.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |