פרי מעצים ממשתלה

שאלה

שתלתי בקיץ האחרון 3 עצי הדר שהגיעו מהמשתלה בשקים (וכך גם גודלו שם, לא נעקרו מאדמה). שק של 50 ליטר. לפי בעל המשתלה עצים אלו הינם בני 4 שנים. האם אני יכול להנות מפרי העצים ללא חשש ערלה?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

כדי שנוכל למנות את השנים שהעץ היה במשתלה כשנות ערלה אנו מזקיקים שלשה תנאים:
א. לעציץ יש נקב בקוטר של 2.5 ס"מ.
ב. העציץ עם הנקב עמד מול האדמה ללא חציצה.
ג. הנטיעה נעשתה בגוש שלם ללא התפוררות.

שלושת התנאים נצרכים ואין להקל אלא כששלשת התנאים התקיימו. לצורך כך יש לקבל עדות מוסמכת שאכן כך הם הדברים לכל אורך הגידול במשתלה (המשתלות מעבירות את השתילים במשתלה מאזור לאזור לפי נפח השרשים, ולפעמים מונחים השתילים על פלסטיק או בטון, על כן צריך לברר מתי החל העציץ להיות כנגד הקרקע). מכיוון שבעלי המשתלה הם סוחרים אין להם נאמנות על התוצרת שלהם, אלא א"כ מוכח שבמשתלה הכל גדל מול הקרקע.

כמו כן יש לדעת שיש שני סוגי משתלות. א. יצרנית ב. סוחרים. במשתלה היצרנית עושים את ההשרשה וההרכבה, ושם יש את המידע העיקרי, אבל בדרך כלל אין הם מוכרים עציצים פרטיים. ב. במשתלות הסוחרים אין יודעים מה נעשה במשתלה היצרנית. הם יכולים להעיד רק על הזמן שהעץ נמצא ברשותם.

יש להקפיד שכשמביאים את השתיל הביתה שיעמוד מול האדמה ולא על בטון או ניילון.

הדיון עד כאן היה מדיני ערלה, אבל יש לבחון גם את נושא הכלאים, דהיינו לברר האם הכנה והרוכב הם מאותו המין ואין בהרכבה איסור, לאחר שתקבל מהמשתלה את שם עץ הכנה והרוכב, עליך להתקשר למכון התורה והארץ 08-6847325, ולבקש תשובה לשאלה האם יש כאן חשש כלאים.
לאחר שהכל התברר כתקין אפשר לשתול את השתיל כשהגוש שלם (יש להשקות את הצמח בהשקייה להכניסו לאדמה ורק בגומא לחתוך את דפנות העציץ).

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |