חילול נטע רבעי

שאלה

שלום רב, יש לי עץ לימון ועץ זית שבראש השנה האחרון (לפני כחודש) הסתיימה שנת נטע הרבעי שלהם. יש עליהם פירות שאפשר בקרוב לקטוף (והתחילו לגדול בשנה שעברה). עד עכשיו לא קטפתי פירות לצורך שימוש מעצים אלה. אם אני קוטף אותם עכשיו, האם הם פירות נטע רבעי? האם צריך לעשר אותם ואיזה מעשר? האם צריך רק לחלל אותם? תודה רבה

תשובה

שלום וברכה

קביעת שנת המעשר בפירות האילן היא מעת החנטה.

לכן, הפירות הללו שנמצאים עתה על העצים המדוברים חנטו בשנת מעשר שני (תשע"ז).

לפיכך, פירות אלו דין נטע רבעי להם גם כאשר ייקטפו בשנה זו (תשע"ח), כי כאמור קביעת שנת המעשר שלהם היא מחנטתם.

למעשה, עליך לפדות פירות אלו מקדושת רבעי שבהם ולחלל על מטבע.

הברכה שמברכים על חילול נטע רבעי היא: 'אשר קדשנו במצוותיו וציונו לפדות נטע רבעי'. 

לאחר חילול הרבעי יש לומר: 'ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שבזמן שבית המקדש קיים היו פירות רבעי להקדש, ועכשיו שאין בית המקדש קיים, יהי רצון מלפניך שתהא פרוטה זו להקדש וייצאו פירות אלו לחולין'.

אם הפירות חייבים ברבעי רק מספק  – יש להפריש תרומות ומעשרות וגם לחלל את הרבעי ללא ברכה.


בברכה,

נתנאל

הרב נתנאל אוירבך | כ"ח תשרי תשע"ח 15:14