כלאים בזרעי פלפל

שאלה

לרב יהודה עמיחי הלוי, כבוד הרב:
האם נבטים של זרעי פלפל, שנבטו ליד פקעת (שורש מעובה) של תפוח אדמה נחשבים ככלאים וממילא צריך להשמידם?

תשובה

אין צורך להשמידם, מכיוון שכלאי זרעים לא נאסרו באכילה. יש איסור בזריעה ובמעשה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |