פירות מחבר -שאלות שונות

שאלה

שלום לרב
קיבלתי תפוחים מחבר שלי, לא אדם דתי, הוא אומר שהביא את התפוחים מחבר שלו ממטע ברמת הגולן. ואמר שאת התפוחים האלה מייצאים לקנדה ולא נמכרים בארץ.
א. האם צריך לעשר את התפוחים (גם מבחינת יצוא לחו"ל וגם מבחינת שנת השמיטה שעברה)
ב. האם יכולה להיות בעיה כלשהיא לאכול אותם חוץ מהשאלה הקודמת?

תודה רבה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'


א. כידוע רמת הגולן רובה חייבת בדיני שמיטה ומצוות התלויות בארץ, ומעמדה ככל המקומות שנכבשו על ידי עזרא, יש מעט מקומות בצפון רמת הגולן שמעמדם ההלכתי פחות, אבל מכיוון שאיננו יודעים על המיקום של הגידול, אני מתייחס לכך כגדל במקום שנוהגים בו כל המצוות התלויות בארץ.
ב. לגבי הייצוא לחו"ל, לא ברור שיש מקום שמגדלים לחו"ל, אלא אם יש פירות המיוצאים לחו"ל אבל אם אין הפירות יוצאים לחו"ל בפועל, הם חייבים בתרו"מ ככל הדינים. הרמב"ם (הל' תרומות פ"א הכ"ב) כתב "פירות ארץ ישראל שיצאו לחוצה לארץ".
ג. אינני יודע האם במקום הגידול נעשה היתר מכירה או לא, כמו כן אין לי ידע האם יהודי או נכרי קטף. על כן נראה לי בגלל כל הספקות שיש לאכל את התפוחים בקדושת שביעית (שמא לא נעשה היתר מכירה) כמו כן מכיוון שיתכן שעשו היתר מכירה על מנת שיוכלו לייצא, ויתכן שהקטיף היה על ידי יהודי יש להפריש ללא ברכה, ההפרשה כוללת מעשר שני ומעשר אני, אומרים בתנאי שאם חייב מעשר שני.... ואם הפירות חייבים במעשר עני.....

שבת שלום
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |