ספר הלכה למעשה

שאלה

שלום הרב, יש לכם אולי ספרי לימוד מהמקורות עד הלכה לעשה? תודה

תשובה

לאחרונה הוצאנו ספר הלכה למעשה (ספר הלכות הארץ) שכולל את כל ההלכות הנחוצות במצוות התלויות בארץ, עם הערות ומקרות. אפשר להשיג אותו באתר המכון במדור הספרים לקנייה.

בברכה, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | י"ב תשרי תשע"ז 17:14