צום תשעה באב לחייל בתפקיד

שאלה

חייל הנמצא בתפקיד בצום תשעה באב ועליו לשמור מספר שעות
במשך היום מתחת כיפת השמיים באיזור הנגב. הדבר גורם לו
להרגשת חולשה כללית רבה. האם ניתן להתיר לו לשתות פחות מ
- 40 סמ"ק בהפרשים של 4 דקות?

 

 

 

תשובה

באופן כללי דיני שיעורים נאמרו לגבי יו"כ ולא לגבי תשעה באב. יש
המחמירים במקרים מסופקים כפי שהזכרת. וע"כיתחיל לשתות כ-40
סמ"ק כל תשע דקות.ואם אין בכך בכדי לענות על חש התיבשות ניתן
לרדת לשיעור של 4 דקות. אם גם זה אינו מספיק ניתן להסתפק ב2
דקות. השיעור הנמוך ביותר הוא לשתות בהפסקות בין לגימה ללגימה

 

 

 

הרב יעקב אריאל |