צום תשעה באב לחולים שונים

שאלה

 1) אישה נמצאת בחודש החמישי להריונה וערך ההמוגלובין בדמה הוא 10.3. האם עליה לצום בט' באב כשהוא נדחה?

2) אדם שעבר אירוע לבבי – האם צריך לצום? הוא נותח בעקבות האירוע לפני כחודשיים.

תשובה

1) אישה בחודש החמישי להריונה, עם המוגלובין מעט נמוך (10.3) אינה חייבת לצום בתשעה באב נדחה השנה. נחלקו הפוסקים אם במקרה זה היא רק תשתה[1] או שהיא יכולה גם לאכול.[2] למעשה, היא יכולה לשתות ללא כל הגבלה (בלי שיעורים), ולגבי אכילה, עדיף שלא תאכל, אא"כ היא נחלשת מאוד, ואז תאכל.[3]

2) אדם שלקה בליבו ועבר ניתוח לב לפני חודשיים, חייב לשתות ללא הגבלה בתשעה באב (אפילו כשאינו נדחה). לגבי אכילה – כדי לענות חסרים פרטים רפואיים נוספים.

אזכיר שיש לעשות הבדלה במוצאי שבת, רצוי על חמר מדינה, ואם אין, אז אפשר על מיץ ענבים ולתת לקטן, או בעדיפות אחרונה, שישתה החולה עצמו.

ה' ינחמנו בנחמת ציון וירושלים.

 

[1].     שו"ת חת"ס, או"ח סי' קנז.

[2].     משנת יעב"ץ, או"ח סי' מט.

[3].     ראה עוד הליכות שלמה, עמ' תלב; נשמת אברהם, סי' תקנד, ס"ק ו.

מכון שלזינגר |