צום עשרה בטבת למניקה

שאלה

האם אשה מניקה חייבת בצום? (שלושה חודשים לאחר הלידה)

תשובה

אם הצום קשה לה - לא.

 

הרב יעקב אריאל |