נעלי ספורט עם קישוטי עור בט' באב

שאלה

האם ההלכה של איסור נעליים מחופות בעור בט'' באב מתייחסת גם
לנעליים העשויות מניילון וגומי שיש עליהן רק בצד החיצוני פסים של
עור?

 

 

 

תשובה

כן גם אותן אין לנעול בת"ב עי' בשו"ע סי' תקנד סט"ז.

 

 

הרב יעקב אריאל |