ישיבה ושכיבה בט' באב

שאלה

שלום לכבוד הרב אריאל

הבנתי שבתשעה באב צריך לשבת על הארץ או על כסא נמוך
לפחות עד חצות היום. ב"ה אין לי בעיה פיזית לשבת כך, אבל קשה
לי לקרוא כך ויקשה עלי להתאבל ואסיח דעתי ויתכך שאגיע לידי
שעמום. אבל אם אשב על כסא אוכל לקרוא מעניני היום ולהתאבל.
האם מותר לי.

ועוד שאלה לא קשורה, מה דין שכיבה במטה או לא במטה בט"ב
לשם נוחיות. כלומר, יותר קל כך אבל אפשר לגמור את הצום גם
בלי זה.

יה"ר שנזכה ולא נצטרך עוד להתאבל.
תודה רבה על כל התשובות

תשובה

ישיבה על הארץ היא מהלכות היום ואין להקל בה. ניתן להניח את
הספר על כרית גבוהה או על שרפרף על ידך ולהגביה אותו.
שכיבה במיטה מותרת.

הרב יעקב אריאל |