אשה מנקת בט' באב

שאלה

איך למעשה צריכה לנהוג אשה מניקה בט'' באב .
המדובר בהנקה מלאה אם כי לעיתים רחוקות כשהאשה היתה מאוד
עיפה נתנו גם תחליף חלב אך זה קרה פעמים בודדות בלבד.

תשובה

עקרונית, אישה מניקה חייבת לצום בתשעה באב. אם שותים הרבה
בערב הצום, נמנעים מאכילת מאכלים מלוחים חריפים ומתובלים
ומרבים באכילת מלון ואבטיח ובצום עצמו נמצאים במקום ממוזג
ונמנעים ממאמץ יתר ומאיבוד נוזלים הסיכוי המירבי שהתינוק יינק
כרגיל. אם בכל זאת התנינוק סובל מאוד ממחסור בחלב ושתיית
מים אינה מרגיעה אותו מותר לאם לשתות לשם המשך ההנקה

הרב יעקב אריאל |