סיכוך על גבי רשת נגד יתושים

שאלה

שלום כבוד הרב, האם מותר לכתחילה לסכך על גבי רשת נגד יתושים? ראיתי שלא, מפני שצילתה מרובה מחמתה, וזה לא מובן לי. שטח החורים גדול פי שניים משטח החוטים, ברשת רגילה. תודה 

תשובה

אם מניח על הרשת זהו מעמיד בדבר המקבל טומאה.

אם זו כילה בתוך סוכה יש כאן אוהל בתוך הסוכה ויושב בצילו, אם לכילה גג פחות מטפח ג"כ למעשה אסור עי' משנ"ב סי' תרכז ס"ב. 

הרב יעקב אפשטיין | ג' תשרי תשע"ט 11:51