קניית דירה בספירת העומר

שאלה

האם מותר לקנות דירה חדשה בימי ספירת העומר?

תשובה

מעיקר הדין מותר. אולם יש שנמנעו מלחדש דבר בימי הספירה.

הרב יעקב אריאל |