ספירת העומר בזמנה

שאלה

האם צריך לספור מייד עם חשיכה על אף שתפילת ערבית יתפלל
מאוחר?

תשובה

אין צריך, אבל אם חושש שישכח לספור, יברך ויספור מיד כשנזכר
בלילה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |