גילוח לכבוד שבת בספירת העומר

שאלה

תשובת הרב בנושא לא ברורה:
לפי תשובת הרב, האם גם בארץ-ישראל מותר הגילוח בע"ש
בספירת העומר למי שמתגלח בכל יום? או שההתר הוא רק לגרים
בארה"ב?

שאלה נוספת, האם הדבר רק מותר או אפילו ראוי לנהוג כך משום
כבוד שבת?

תודה רבה על התשובות

תשובה

א. כיון שהנהיגו כך באמריקה גם בישראל יש הסומכים על כך. עם
זאת פוסקים רבים בארץ סוברים שיש מקום לניוול מסויים שישנו
באי-גילוח גם לכבוד שבת בגלל הצרות שארעו לישראל בימי ספירת
העומר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |