תחנון בתפילת מנחה של ערב יום העצמאות

שאלה

שלום
האם בערב יום העצמאות וערב יום
ירושלים בתפילת מנחה אומרים תחנון?

האם יש הבדל בין מנחה קטנה למנחה גדולה ?
אצלנו בבית הכנסת לא אומרים,האם להמשיך כך?
תודה

 

 

 

תשובה

להמשיך כך בין במנחה גדולה ובין במנחה קטנה.

הרב יעקב אריאל |