שמחה שנמשכת מיום העצמאות

שאלה

האם מותר להתחיל אירוסין עם מוסיקה משמחת וריקודים ביום העצמאות אחר הצהרים ולהמשיכו בערב במוצאי יום העצמאות או שצריך להפסיק בגלל ספירת העומר?

 

תשובה

נראה שבדיעבד כיון שהתחילו ביום העצמאות ניתן לסיימו בשמחה ואי"צ לקטוע את השמחה. אולם לא לרקוד במוצאי יום העצמאות

הרב יעקב אריאל |