קרבן יום העצמאות

שאלה

שלום רב!
מדוע אין חיוב ביום העצמאות לאכול קרבן תודה? הרי נעשה נס לעםפ ישראל, ואנו מצווים, על כל נס להעלות קרבן שלמים. מכיוון שאין לנו בית מקדש (שיבנה במהרה בימינו), מודע אין אנו מחויבים לאכול "זרוע"- זכר לקרבן?
גם בפסח אנו מצווים לאכול זרוע זכר לקרבן, אף על פי שאין לנו בית מקדש היום.
ואם תענו לי שיום העצמאות עוד לא נקבע כחג ממשי, שעוד לא ברור שהוא ממש חג, מדוע אנו אומרים הלל עם ברכה באותו היום, ואין אנו מצווים לאכול קרבן?!
בעצם השאלה היא, למה אין חיוב לעשות ´על האש´ ביום העצמאות...
בתודה
אורי

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

א. זרוע זה לא זכר לקרבן תודה, אלא לקרבן חגיגה. לתודה אין עושים זכר, או שמקריבים או שלא מקריבים.
ב. הלל אומרים על כל נס לא כקרבן תודה, אלא יש חיוב הודאה לקב"ה על נסיו עמנו. תודה זה דבר פרטי שאדם היה מביא בזמן שבית המקדש קיים.
ג. אם אתה רוצה לעשות על האש אף אחד לא מפריע. אולם אסור לחשוב שיש כאן איזה מושג של קרבן חלילה.
ד. שמח בחלקך שאתה מודה לקב"ה על כל טובותיו עם בני ישראל.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/3/2013 8:19:53 AM